هدبورد جایگاه نوشهر سالار

0 (0)
آی رسانه
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت نوشهر سالار
ورودی 20.5*2 خروجی 20.5*2 میانی 7.8*2
m-ns-0
اطلاعات بیشتر
تلفن ثابت: None
موبایل: 09305193990
مشخصات
نام رسانه هدبورد جایگاه نوشهر سالار
رسانه‌دار آی رسانه
جایگاه جایگاه سوخت نوشهر سالار
رسانه جایگاه سوخت
نوع نمایش ثابت
ابعاد طرح ورودی 20.5*2 خروجی 20.5*2 میانی 7.8*2
برآورد بازدید روزانه
کد شناسایی m-ns-0
مساحت تابلوها
جزییات مساحت ورودی 40.5 خروجی 40.5 میانی 14.7
آدرس None - None - نوشهر، روبروی پالاژ حسینی، جایگاه سوخت سالار
هشتگ‌ها
صنعت‌ها
موقعیت

0 دیدگاه‌ها

ورود/عضویت برای پیوستن به نظرسنجی