هدبورد جایگاه چالوس صادقی

0 (0)
آی رسانه
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت چالوس صادقی
105 متر مربع
ورودی 13.5*3 خروجی 13.5*3 میانی 20*3
m-s-0
اطلاعات بیشتر
تلفن ثابت: None
موبایل: 09305193990
مشخصات
نام رسانه هدبورد جایگاه چالوس صادقی
رسانه‌دار آی رسانه
جایگاه جایگاه سوخت چالوس صادقی
رسانه جایگاه سوخت
نوع نمایش ثابت
ابعاد طرح ورودی 13.5*3 خروجی 13.5*3 میانی 20*3
برآورد بازدید روزانه
کد شناسایی m-s-0
مساحت تابلوها 105 متر مربع
جزییات مساحت ورودی 40.5 خروجی 40.5 میانی 60
آدرس نمک آبرود - None - کمربندی چالوس به سمت خط هشت جایگاه سوخت چالوس-صادقی
هشتگ‌ها
صنعت‌ها
موقعیت

0 دیدگاه‌ها

ورود/عضویت برای پیوستن به نظرسنجی